תקנון רכישה

כל הרוכש את שירותיי  האתר בכל דרך שהיא אם  בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

שירות לקוחות:

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתsales@perach-lee.co.il או בטלפון 03-5333432 בימים א-ה בין השעות 8:00-19:00 ובימי ו בין השעות 8:00-13:00.

לתשומת לבכם !

פניית לקוח תטופל ע”י שירות הלקוחות עד 48 שעות.

תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של 48 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.

לא יתקבלו תלונות על זרים שפורקו מקשירתם.

שעות הפעילות

 •  שעות פעילות של מרכז ההזמנות פרח לי הינם :

                 בימים א-ה ינתן מענה טלפוני בין השעות 8:00 ועד 19:00

                  בימי ו` וערבי חג ינתן מענה טלפוני 8:00 ועד 14:00

                  לא מתבצעים משלוחים ביום שבת חג וכו’

 • המוצרים יגיעו ליעדם עד5  שעות מרגע אישור ההזמנה ע”י מרכז ההזמנות, . הפצת המשלוחים תתבצע בין השעות 9:30-21:00 ו/או עפ”י תיאום עם מקבל ההזמנה . 
 • בישובים שבהם אין רישום מוסדר של כתובות ו/או יש קושי באיתור כתובת הנמען , יתואם איסוף המשלוח ע”י הנמען עצמו.
 • במקומות בהם הכניסה מוגבלת כגון: מוסדות, מרכזי תעשיה ומסחר, יאלץ השליח לבקש מהנמען לרדת לקחת את המשלוח בעצמו.  
 • במידה והגענו אל כתובת הנמען אך הוא לא היה בבית , ולא ענה לטלפון , המוצר יושאר אצל השכנים או ליד הדלת  ,וכמו כן אנו נודיע על כך בטלפון .
 • אין התחייבות של זמנים בימי חג 
 • בימי שישי, ערבי חג, ימי אהבה למיניהם ויום המשפחה לא ניתן להתחייב על שעת ההגעה. המשלוחים ימסרו במשך היום.
 • כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה בימים א-ה  עד השעה 18:30 יטופלו באותו היום.
 • כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה בימים א-ה   אחרי השעה 18:30 יטופלו ביום העסקים הבא.
 • כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה בימים ו’ וערבי חג    אחרי השעה 13:00 יטופלו ביום העסקים הבא.   
 • במקרה של ישובים מרוחקים  המוצרים ימסרו במהלך היום.

מדיניות שירותים ומחירים

 • הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 130 ש”ח בלבד.
 • התמונות באתר מייצגות  את הזרים בגודל בנוני או גדול. 
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים ,זר מתוק ,עציצים ,מארזי שוקולדים ,סלסלאות שוקולד  וסידורי פרחים המוצגים  באתר   והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית ובאותו ערך.
 • התמונה להמחשה בלבד, הפרחים מצולמים בשיא פריחתם ויתכן כי יגיעו סגורים. במידה וחלק מהפרחים חסרים במלאי, נשלב פרחים אחרים התואמים לאופי ההזמנה.. 
 • אין כפל מבצעים.
 • החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל רגע נתון
 • בהזמנת זרים מתוקים ישנם שינוים בהרכבי הזרים ,צבעם ועיצובם בין סניף לסניף, תוך כדי שמירה על כמות השוקולדים ו או סוכריות בזר .התמונה היא להמחשה בלבד
 • מארזי שוקולד או הסלסלאות משתנים בהתאם למלאי 

הגבלת פרטיות ומסירת מידע לצד שלישי:

האתר “פרח לי” מכיר בזכות הלקוחות ו/או המשתמשים לפרטיות   ויימנע מהעברת מידע אודותיהם לצדדים שלישיים .כמו כן חברתנו פועלת עפ”י חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 

ביטול עסקה

טרם הוכן או נשלח המוצר:

כל ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א – 2010

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה רשאי העוסק לחייב את הצרכן בתשלום שנגבה ממנו.

ביטול עסקה אשר המוצר הוכן או נשלח:

אם התקבלה הודעת הביטול לפני ששוגרו המוצרים על ידי החברה אך הוכנו, הרוכש יחוייב במלוא דמי ביטול הזמנה כקבוע בחוק בסך 100 ש”ח.

אם התקבלה הודעת הביטול לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה.

אם וכאשר יוחלט לבטל הזמנה (לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה), יחולו על הרוכש דמי ביטול הזמנה בסך 50%מההזמנה+ דמי משלוח.

כאמור, שאר דיני ביטולי עסקאות, יהיו ע”פ מדיניות ביטולי עסקה ע”פ חוק הגנת הצרכן 2010.

הגבלת אחריות

 • “פרח לי” שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על  גבי צג  המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.    
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

 קניין רוחני

האתר “פרחי לי ” מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחברה ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

 • משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
 • האתר מכיל קישורים לאתרים קרובים ו/או קשורים ברשת האינטרנט וזאת לנוחות המשתמשים בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם בכל אופן שהוא. כל כניסה ו/או שימוש באתרים המקושרים לאתר נעשים באחריות המשתמש בלבד.

   תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים  ולנשים כאחת

סל הקניות